Web-faqe per lendet e Psikologjise

   Qellimi                                                                              

  Ky sajt ka për qellim lehtësimin e komunikimit tim me studentët e interesuar në lëndët e psikologjisë

Përmes këtij sajti, studentëve ju mundësohet qasje më e lehtë në njoftime, ligjërata, literaturë, rezultate etj. Studentët poashtu  kanë mundësi të komunikojnë njëri me tjetrin në lidhje me lëndët, të japin mendime, sugjerime dhe të reflektojnë për lëndët dhe procesin mësimor në përgjithësi.

  

 

 

 

 

Gabime te mundshme

Asgjë nuk është përfekte - ashtu edhe kjo webfaqje. Sajtet janë gjithmonë në zhvillim, në rritje dinamike, ndërsa kjo është webfaqe amatore, andaj edhe mund të ndodh që të ketë ndonjë gabim. Pra, nëse vëreni ndonje gabim teknik që mund të rregullohet apo edhe ndonjë gabim shkrimi, fakti, fotogfrafik apo të ndonjë lloji tjetër, shkruani. Platforma i mirëpretë të gjitha vërejtjet e argumentuara. Dërgoni sugjerimet, idetë tuaja, se  konkretisht për cilën faqe dhe për cilin fakt bëhet fjalë, në e-mail adresën e menaxhmentit te webfaqes.